top of page

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER – WEBtjenesten-fyn
Forretningsbetingelser standardvilkår gældende pr. 1. januar 2018 for WEBtjenesten-fyn

Kommunikation


Det forventes at alle der har aktivitet med WEBtjenesten-fyn melder status på deres leverance, uanset hvilken som helst form denne leverance består i, til aftalt og acceptabel tid. Således en så effektiv arbejdsform kan opretholdes som muligt.
Denne kommunikationsklausul gælder naturligvis også fra WEBtjenesten-fyn og til dets leverandører i så fald at dette forespørges.

 

Tilbud


Når et tilbud er skriftligt accepteret, har kunden ikke ret til efterfølgende at annullere. Ønsker kunden alligevel at annullere accepteret arbejde, er WEBtjenesten-fyn berettiget til betaling for medgået arbejdstid, samt øvrige omkostninger der måtte være brugt.
 

Kundens forpligtelser


Kunden er forpligtet til at overholde aftalte deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er WEBtjenesten-fyn ikke forpligtet til at aflevere det aftalte arbejde, til aftalt deadline.
Afmelding af aftalte møder bedes varslet ét døgn i forvejen. Ved udeblivelse eller for sen afmelding er WEBtjenesten-fyn berettiget til at tage sig betalt for spildt arbejdstid samt evt. Kørselspenge Kunden er til enhver tid forpligtet til at oplyse om adresseændringer. Kunden er forpligtiget til at gennemgå og teste det leverede produkt og melde evt. fejl og mangler til WEBtjenesten-fyn indenfor 30 dage efter leveringen. WEBtjenesten-fyn kan efterfølgende ikke drages til ansvar.

 

Produkter og perioder


Betalingsperioden for det produktet starter fra den dag, den meldes klar af WEBtjenesten-fyn. Alle produkter faktureres 12 måneder forud. Efter endt periode forlænges produktet efter aftale. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, såfremt betalingen for produktet ikke er WEBtjenesten-fyn i hænde rettidigt, har WEBtjenesten-fyn endvidere ret til at stoppe produktet, indtil betalingen er modtaget.
WEBtjenesten-fyn står for vedligehold og drift af produktet, som aftalt i kontrakten, som ikke kan overdrages til 3. part. Kunden er ansvarlig for egne tekster, billeder mv. WEBtjenesten-fyn kan ikke stilles til ansvar for indhold på hjemmesiden, samt brug af e-mail, login oplysninger,  der krænker tredjemands rettigheder, og som er i strid med dansk lovgivning eller som indeholder anstødeligt materiale.

 

Betalingsbetingelser


Ved køb af produkter eller konsulentydelser, fremsendes en faktura via e-mail. Alle fakturaer skal betales inden netto kontant via kontooverførsel til vores bankkonto med mindre andet er aftalt. Herefter påløbende renter jf. rentelovens § 5 stk. 1, samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Alle priser er eksl. moms og med forbehold for prisændringer og trykfejl.
Det forventes, at faktura holdes utilgængeligt for offentligheden af hensyn til konkurrenceforhold.

 

Opsigelse af produkte


Alle produkter kan til en hver tid opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udløbet af en periode. WEBtjenesten-fyn refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige sit produkt midt i en periode. WEBtjenesten viderregiver ikke vejledning, kildekoder, undervisning og informationer om hvordan produkterne er programmeret og udviklet. Kunden sørger selv for flytning til ny host eller nye systemer. Login oplysninger bliver deaktiveret fra den dato produkterne bliver opsagt.


Såfremt at kunden er I bindingsperiode afbryder samarbejdet kan kunde ikke få tilbagebetaling af den aftalte periode, kunden bindder altid for 1 år af gangen , hvis andet ikke er aftalt i kontrakten.

 

WEBtjenesten-fyn har samarbejdspartner med en række udviklere fra hele verden, der står til rådighed med at  udarbejde app’s og templates produkter med kvalitet. Vi arbejder på opgaveorienterede og konkurrencedygtigt niveau.. Derfor kan vi stå inde for kvaliteten af vores arbejde samt vores tidsplan – denne garanti gives til dig, for at du føle dig sikker og tryg ved, at din opgave bliver løst professionelt og hurtigt!

 

Aftalen om optagelse af ordre i WEBebtjenesten-Fyn er uopsigelig i 12 måneder at regne fra aftalens indgåelse. Alftelen bliver efter udløbet af en 12 måneders periode forlænget med en ny 12 måneders uopsigeligheds periode, medmindre aftalen skriftligt er blevet opsagt med 30 dages varsel til udgangen af en 12 måneders periode. Det er kundens pligt at sikre, at en evt. opsigelse er nået frem til WEBtjenesten-Fyn.dk. Ved automatisk forlængelse vil priserne blive reguleret i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

 

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

GDPR – WEBtjenesten-Fyn.dk

General Data Protection Regulation (GDPR) er EU’s nye persondataforordning, som skal sikre EU-borgernes personlige data og sørge for, at datavirksomheder behandler persondata fortroligt, samt at borgerne nemmere kan få slettet sine data.

Derfor skal alle europæiske virksomheder inden den 25. maj 2018 skærpe deres processer for, hvordan persondata bliver opsamlet og behandlet sikkert.

bottom of page